Open call for assistant professor positions machine learning / Konkurs na stanowisko adiunkta machine learning

The admissions are closed / Zakończono przyjmowanie zgłoszeń