Open call for 3–7 years assistant professor/IM PAN professor positions / Konkurs na 3–7-letnie stanowiska adiunkta/profesora IM PAN/profesora

The admissions are closed / Zakończono przyjmowanie zgłoszeń